Do you want to translate the website to English?

Bruksvilkar

1. Vilkårog betingelser for brukav nettstedet

Wir heissen Sie herzlich willkommen auf der bernette-Webseite. For å holde alt som skjer på vårt nettsted attraktivt, informativt og sikkert for alle brukere, har vi visse grunnregler. Som bruker bør du lese følgende rettslige merknader grundig. Ved å søke tilgang til og benytte dette nettstedet samtykker du med de foreliggende bruksvilkårene. Dersom du ikke samtykker med disse bruksvilkårene, må du umiddelbart forlate nettstedet vårt.
Operatøren av dette nettstedet og utgiver av disse bruksvilkårene er selskapet BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Sveits ("BERNINA","bernette", "vi", "oss", "vår"). (se Impressum)
Bruksvilkårene for nettstedet og retningslinjene for personvern vil kunne tilpasses, utvides eller endres fra tid til annen. Den aktuelle lesbare versjonen gjelder ved hver gangs bruk av eller besøk på nettstedet. Besøk denne siden ved hver gangs besøk for å lese en oppdatert versjon av bruksvilkårene.

2. Opphavsrett og varemerkevern

BERNINA International AG har rettighetene til registrerte varemerker, merkenavnene BERNINA og bernette samt logoer (ord-/bildelogoer) som er vist nedenfor, samt andre registrerte og uregistrerte varemerker.

Bruken av varemerkene er forbeholdt BERNINA, samt BERNINA- og bernette-partnere og -lisensholdere som BERNINA gir uttrykkelig skriftlig tillatelse til å bruke logoen. Enhver annen bruk av varemerkene BERNINA eller bernette er forbudt.

På samme måte er bruken av produktbilder for BERNINA eller bernette reservert for våre partnere og lisenshavere, som vi gir uttrykkelig skriftlig tillatelse til å bruke produktbildene. Enhver annen bruk av BERNINAs eller bernettes produktbilder er forbudt.

Tekstene, bildene, fotografiene og designene som finnes på våre nettsider er beskyttet ved lov. Med mindre annet er oppgitt, har BERNINA International AG eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper eller lisenshavere opphavsrett, varemerkeretter og andre rettigheter. Ingen rettigheter overføres til deg som følge av nedlasting, kopiering, oversettelse eller behandling av slikt innhold i andre medier, f.eks. på ditt eget nettsted, i sosiale medier, via kjøp og utveksling av plattformer eller i en database.

Elementene på nettsidene våre er kun tilgjengelige for fri lesing. Hvis elementene reproduseres helt eller delvis i noen form - elektronisk eller skriftlig - til personlig og ikke-kommersiell bruk, skal kilden nevnes uttrykkelig og alle eksisterende instruksjoner om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter må respekteres.

Enhver bruk, reproduksjon, imitasjon etc. av vår tilstedeværelse på nett - inkludert utdrag - for kommersiell eller ikke-personlig bruk, er kun tillatt etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra BERNINA International AG.

3. Intet ansvar for tredjeparters nettsider

Nettilbudet fra bernette.com inneholder også lenker ("Hyperlenker") til andre nettsteder som opprettholdes av tredjeparter. BERNINA har ingen innflytelse på nettilbudene fra slike tredjeparter og kan derfor ikke kjenne til alt som finnes tilgjengelig på disse nettstedene.

Hyperlenkene på nettstedet lettgjør kun navigasjonen for brukeren av bernette-nettstedet. BERNINA formidler kun tilkobling via slike hyperlenker og har på ingen måte ansvar for innholdet på disse nettstedene. BERNINA angir spesielt at de ikke eier noe av innholdet på nettsteder som er tilgjengelige via slike hyperlenker. Kun eieren av den lenkede nettsiden er ansvarlig for dens innhold og eventuelle produkter som tilbys der, og bestilling av slike.

Spesielt har BERNINA absolutt intet ansvar for skade på opphavsretten og varemerkerettigheter samt personvernsrettigheter gjennom innholdet av dette nettstedet


4. Formålet og innholdet på nettstedet – ingen tilbud

Nettstedet inneholder allmenn informasjon, konkurranseinnhold og beskrivelser av BERNINA-produkter. Disse opplysningene og bildene er eksempler på den omfangsrike BERNINA-produktpaletten, men er ikke å anse som produkt- eller tjenestetilbud, bindende tilbud eller forespørsler om tilbud fra BERNINA, deres gruppeselskaper eller forhandlere. Dersom en nettbutikk er tilgjengelig, gjelder alle e-handelstilbud med forbehold om endringer.

BERNINA overtar ingen garanti for at alle oppførte produkter også er tilgjengelige i ditt land. Oppført tilbehør er delvis valgfritt, avhengig av land. Din BERNINA-forhandler kan gi deg en nøyaktig oversikt over de tilgjengelige BERNINA-produktene i ditt land.

5. Ingen garanti

BERNINA tar alle rimelige tiltak for nøyaktigheten av informasjonen på dette nettstedet. Det er allikevel ikke mulig å garantere aktualiteten, fullstendigheten og riktigheten av informasjonen samt funksjonaliteten, lenkene eller innholdet på nettstedet.

6. Ansvarsbegrensninger og -fraskrivelser

All tilgjengelig informasjon, sider eller funksjoner på dette nettstedet kan tidvis eller helt fjernes av BERNINA. Selskapet er på ingen måte rettslig ansvarlig for et tidvist eller totalt avbrudd i eller nedstenging av informasjon, sider eller funksjoner på dette nettstedet.

BERNINA utelukker, så langt som mulig, ethvert ansvar og rettslig forpliktelse for seg selv eller andre selskaper i BERNINA-gruppen for skader, mangler eller tap, spesielt erstatningskrav for direkte, indirekte eller følgeskader, tapt gevinst, tap av bruk samt skader på eller tap av data, som oppstår for deg eller en tredjepart i sammenheng med bruk av dette nettstedet. BERNINA hefter aldri for tap av data, tilstedeværelsen av virus eller andre skadelige komponenter. Disse ansvarsbegrensningene gjelder uavhengig av rettslig hjemmel for ansvar. Dette er underlagt obligatorisk lovbestemt ansvar, for eksempel for grov uaktsomhet eller forsettlig hensikt, hvis en kvalitetsgaranti er gitt, og hvis en kontraktsforpliktelse brytes. Ansvarsbegrensningen gjelder heller ikke ved tap av liv, personskade eller helseskade.

7. Personvern

Vern av din privatsfære er viktig for oss. Personvernvilkårene er underlagt disse Bruksvilkårene og viser hvordan vi håndterer din informasjon.

8. Ytterligere bestemmelse

Dersom enkelte bestemmelser i eller deler av disse Bruksvilkårene ikke gjelder eller kan brukes i henhold til gjeldende lovgivning, vil gyldigheten av resten av Bruksvilkårene ikke berøres. Disse Bruksvilkårene er underlagt sveitsisk lov, med utelukkelse av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg (den såkalte Wiener Kaufrecht). Så langt det er lovlig skal de ordinære domstolene i Frauenfeld i Sveits være domsmyndighet for alle rettstvister som oppstår fra disse Bruksvilkårene eller bruken av nettstedet, med forbehold fra BERNINA om å kunne saksøke brukeren der denne befinner seg.

9. Kontakt
Om du har spørsmål til disse Bruksvilkårene, ta skriftlig kontakt med BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Sveits eller bruk info@bernina.com.