Do you want to translate the website to English?

Brugerbetingelser

1. Generelle betingelser for brug af hjemmesiden

Vi byder hjertelig velkommen til bernette hjemmeside. For til enhver tid at kunne tilbyde en attraktiv og oplysende hjemmeside som er sikker at bruge, har vi fastsat visse grundlæggende regler. Som bruger af vores hjemmeside bedes du venligst læse de juridiske oplysninger grundigt igennem. Ved at åbne og benytte hjemmesiden, erklærer du dig indforstået med disse brugerbetingelser. Hvis du ikke er indforstået med brugerbetingelserne, bedes du undlade brug af hjemmesiden.
Ejeren af hjemmesiden og udgiveren af brugerbetingelserne er firmaet BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Schweiz ("BERNINA", "bernette", "vi", "os", "vores"). (s kolofon)
Die Hjemmesidens brugerbetingelser og ordningerne for databeskyttelse bliver fra tid til anden tilpasset, suppleret eller ændret. Hver gang hjemmesiden besøges, gælder de aktuelle, tilgængelige versioner. Gå venligst til denne side ved hvert besøg på hjemmesiden, for at få vist de aktuelle brugerbetingelser.

2. Ophavsret og varemærkebeskyttelse

BERNINA International AG ejer rettighederne til de registrerede varemærker og mærkenavnene BERNINA, bernette samt de logoer (ord-/billedlogoer), der vises herunder, såvel som andre registrerede og uregistrerede varemærker.

Brugen af varemærkerne er forbeholdt BERNINA samt BERNINA- og bernette-partnere og -licensindehavere, til hvilke BERNINA giver udtrykkelig, skriftlig tilladelse til at bruge logoet. Enhver anden brug af BERNINA- eller bernette-navnet er forbudt.
Ligeledes er brugen af BERNINA- eller bernette-produktbilleder forbeholdt vores partnere og licenstagere, til hvem vi giver udtrykkelig skriftlig tilladelse til at bruge produktbillederne. Enhver anden brug af BERNINA- eller bernette-produktbilleder er forbudt.

Tekst, billeder og design, der findes på vores websted er beskyttet af loven. Med mindre andet er angivet, er de omfattet af copyright, varemærkebeskyttelse eller andre rettigheder, der tilhører BERNINA International AG eller dets datterselskaber og tilknyttede selskaber eller licensgivere. Ingen rettigheder overføres til dig som resultat af, at du downloader, kopierer, oversætter eller bruger sådant indhold i andre medier, f.eks. på dit eget websted, på sociale medier, på handels- eller udvekslingsplatforme eller i en database.

Indholdet på vores websteder kan kun anvendes frit til gennemsyn. Hvis elementer reproduceres helt eller delvist i nogen form - elektronisk eller skriftligt - til personlig og ikke-kommerciel brug, skal kilden tydeligt angives, og alle eksisterende instrukser med hensyn til copyright og andre ophavsrettigheder skal respekteres.

Enhver brug, reproduktion, efterligning osv. af vores online indhold - herunder uddrag - til kommerciel eller ikke-personlig brug er kun tilladt efter forudgående skriftlig tilladelse fra

BERNINA International AG.


3. Intet ansvar for tredjeparts websider

bernette.com hjemmeside indholder også sammenkædninger ("hyperlinks") til andre websider på internettet, som udarbejdes og vedligeholdes af tredjeparter. BERNINA har ingen indflydelse på sådanne web-tilbud fra tredjeparter, og har derfor ikke detaljeret kendskab til indholdet af disse websider.

Hyperlinks på hjemmesiden tjener udelukkende til at lette navigeringen for brugeren af bernette hjemmeside. BERNINA giver ved integrering af hyperlinks adgang til websider, og har intet ansvar for indholdet på disse websider. I særdeleshed frasiger BERNINA sig ethvert ansvar for tilgængeligt indhold via hyperlinks. Udelukkende ejerne af linkede websider er ansvarlige for indholdet og i givet fald for de produkter, som tilbydes derigennem samt bestilling heraf. særdeleshed frasiger BERNINA sig ethvert ansvar for misbrug af ophavsret og varemærkerettigheder samt personlige rettigheder via indholdet på disse websider


4. Formål med og indhold på denne hjemmeside – ingen tilbud

Hjemmesiden indeholder generelle informationer, reklame for og beskrivelser af BERNINA-produkter. Disse angivelser og illustrationer, f.eks. for den omfattende BERNINA-produktpalette, udgøer imidlertid ikke produkt- eller servicetilbud, bindende tilbud eller opfordringer til tilbudsgivning fra BERNINA, dennes tilknyttede selskaber eller forhandlere. Såfremt en webshop er til rådighed, gælder samtlige E-commerce-tilbud som ikke-bindende.

BERNINA garanterer ikke, at samtlige angivne produkter på hjemmesiden er tilgængelige i alle lande. Det tilbehør som fremvises er delvist tilgængeligt som ekstraudstyr, alt efter land. Din BERNINA-forhandler kan give en nøjagtig oversigt over BERNINA-produkter, som er tilgængelige i dit land.

5. Ingen garanti

BERNINA tager alle rimelige forholdsregler, for at sikre nøjagtigheden af oplysninger på hjemmesiden. Det er imidlertid ikke muligt fuldstændigt at garantere opdateringer, fuldstændighed og korrekte data, funktion, links eller indhold.

6. Ansvarsbegrænsning og ansvarsfraskrivelse

Samtlige tilgængelige oplysninger, sider eller funktioner på hjemmesiden kan delvist eller fuldstændigt tilbageholdes af BERNINA. BERNINA er på ingen måde juridisk ansvarlig for midlertidig eller fuldkommen afbrydelse eller indstilling af oplysninger, sider eller funktioner på hjemmesiden.

BERNINA og dennes tilknyttede selskaber frasiger sig ethvert juridisk ansvar for skader, mangler, tab, i særdeleshed mod krav om erstatning af direkte eller indirekte skader samt følgeskader, tab af fortjeneste, produktionstab samt beskadigelse af data eller tab af data, som måtte opstå for dig eller en tredjepart i forbindelse med brugen af denne hjemmeside. BERNINA hæfter under ingen omstændigheder for tab af data, eller forekommende vira eller andre skadelige komponenter. Denne ansvarsfraskrivelse gælder uanset det juridiske grundlag for erstatningskrav. Dette er underkastet obligatorisk, lovpligtigt ansvar, f.eks. for grov forsømmelse eller forsætlighed, hvis der gives en kvalitetsgaranti, og hvis en kontraktlig forpligtelse overtrædes. Ansvarsbegrænsningen gælder endvidere ikke ved tab af liv, kropsbeskadigelse eller skade på en person helbred.

7. Databeskyttelse

Beskyttelsen af dit privatliv er vigtigt for os. Se venligst under Bestemmelser om databeskyttelse, som er underlagt disse brugerbetingelser, hvordan vi behandler dine data.


8. Yderligere bestemmelser

Hvis enkelte bestemmelser eller dele af brugerbetingelserne viser sig at være ugyldige eller uvirksomme, berøres gyldigheden af de øvrige brugerbetingelser ikke deraf Disse brugerbetingelser er underlagt schweizisk lov, herunder FN-konventionen om aftaler om internationale køb ("CISG"). Såfremt det er retsmæssigt tilladt, er eventuelle stridigheder i forbindelse med brugerbetingelserne eller brugen af hjemmesiden underlagt domstolene i Frauenfeld, Schweiz, under forbehold af, at BERNINA kan retsforfølge brugeren på dennes hjemsted.


9. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til brugerbetingelserne, bedes du venligst henvende dig skriftligt til BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Schweiz eller info@bernina.com..