Do you want to translate the website to English?

Ochrana soukromí

Na následujících stránkách najdete informace o shromažďování osobních dat při používání našich webových stránek. Osobní data jsou všechna data, která se týkají Vás osobně, například jméno, adresa e-mailová adresa, uživatelské chování. Politika ochrany osobních údajů tvoří základ pro zpracování osobních dat společně s podmínkami používání Osobní data zpracováváme pouze pro účely, za nimiž byla data předána.

1. Jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování dat, referenta pro ochranu dat a umístění na serveru.

Odpovědnou osobou v souladu z Čl. 4 § 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) je

BERNINA International AG
Seestraße 161
8266 Steckborn
Švýcarsko

E-Mail: info@bernina.com
Telefon: +41 (0)52 762 11 11 (viz Právní oznámení)


Našeho referenta pro ochranu dat, pana Denkingera můžete kontaktovat e-mailem na adrese datenschutzbeauftragter@bernina.com nebo na shora uvedené poštovní adrese, do adresy připište „the Data Protection Officer“.

Dále můžete kontaktovat i marketingovou organizaci odpovědnou za zpracování Vašich dat v České Republice:

Haišman s.r.o.
Pavel Haišman
Kněžská 14
České Budějovice 37001
email:
p.haisman@sicistroj.cz

BERNINA bude ukládat osobní data na serverech v EU.


2. Sběr a ukládání osobních dat; typ a účel jejich využití

a) Když navštívíte webové stránky

Když vstoupíte na naše webové stránky, přes vyhledávač ve Vašem zařízení se k nám automaticky přenesou informace. Když navštívíte naše webové stránky, aniž byste sami cokoli udělali, stáhnou se a automaticky uloží v tzv. log souboru následující data:

 • IP adresa
 • Datum a čas Vaší žádosti
 • Rozdíl časové zóny od greenwichského času (GMT)
 • Obsah Vaší žádosti (konkrétní stránky)
 • Access status/ Stavový kód HTTP
 • Množství přenesených dat
 • Webová stránka, ze které byla žádost přijata
 • Použitý vyhledávač
 • Jazyk a verze vyhledávače
 • Operační systém a jeho rozhraní

Uvedená data budeme zpracovávat pro následující účely:

 • K zajištění plynulého vytvoření spojení na webové stránky
 • K zajištění vhodného provozu našich webových stránek
 • K vyhodnocení bezpečnosti a stability systému
 • Ke správnému určení země
 • K dalším administrativním účelům


Právním základem pro zpracování dat je Čl. 6, §1 bod 1) písm. f)

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Náš osobní zájem

vychází ze shora uvedených účelů pro sběr dat.


Při Vaší návštěvě našich webových stránek dále využíváme analytických

služeb, záložek/plug-inů sociálních médií a cookies. Více informací o

cookies a analytických službách najdete v oddílech 4 a 5 této politiky

ochrany soukromí a informace o záložkách/plug-inech sociálních sítí

najdete v oddíle 6. Oddíly 7 a 8 podávají informace o integraci You Tube

Videos a Google Maps.


b) Když použijete kontaktní formulář nebo nám pošlete e-mail


Když nás kontaktujete přes kontaktní formulář nebo prostřednictvím

e-mailu, uloží se u nás data od Vás přenesená (Vaše e-mailová adresa,

jméno, telefonní číslo, adresa a další informace uvedené v kontaktním

formuláři) za účelem zodpovězení Vašeho dotazu. Může dojít k tomu, že

budou data, bude-li to vyžadovat charakter Vaší žádosti, předána

společnostem přidruženým ke společnosti BERNINA nebo nezávislým

prodejním organizacím a jimi zpracována. Veškerá data získaná v této

souvislosti mažeme, jakmile přestane být nutné je ukládat za účelem

zodpovězení Vašeho dotazu.


Ke zpracování dat za účelem kontaktování nás dochází v souladu s Článkem

6, § 1, bod 1) písm. a) GDPR na základě Vámi dobrovolně poskytnutého

souhlasu.


c) když stahujete materiál ke stažení zdarma


Na našich webových stránkách umožňujeme stahování materiálů zdarma

(např. zkušební verze vyšívacího softwaru či aktualizace již zakoupeného

softwaru). Než začnete stahovat, budete požádáni o vyplnění formuláře,

kde je Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa, Vaše PSČ, a Vaše místo. S

Vaším souhlasem ukládáme tato data u příslušných obchodních organizací

či prodejců ve Vaší oblasti. Účelem zpracování je vytvoření

statistických záznamů uskutečněných stažení, dále propagace a reklama ze

strany BERNINY a příslušných obchodních organizací či prodejců ve Vaší

oblasti. Právním základem pro toto je Čl. 6, § 1, bod 1) písm. a) GDPR.


Dále, pokud udělíte souhlas s využitím Vašich dat za účelem zasílání

newsletterů, zpracujeme vaše data pro účely přímého marketingu a

zkombinujeme je s dalšími informacemi, které má BERNINA o Vás uložené,

do profilu zákazníka. Právním základem pro toto je Čl. 6, § 1, bod 1)

písm. a) GDPR.3. Využívání poskytovatelů služeb, sdělování dat


BERNINA využívá služeb vybraných externích poskytovatelů, kteří

zajišťují podporu a administrativní funkce našich webových stránek. Tito

poskytovatelé služeb mohou mít příležitostně přístup k Vašim osobním

informacím. Poskytovatel služeb zpracovává Vaše data výhradně v

zastoupení firmy BERNINA, na základě jejích pokynů a v souladu s touto

politikou ochrany osobních údajů a příslušnými zákony.


V současnosti využíváme následující poskytovatele služeb:

Partner Adresa Služby
CSS Computer-Systems-Support GmbH Landstraßer Hauptstraße 167, 1030 Vídeň, Rakousko partner pro implementaci bernina.com
internex GmbH Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, Austria poskytovatel hostingu pro bernina.com
colada ag Mühlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, Switzerland vedení kurzů BERNINA Creative Center
Inpsyde GmbH Mutzer Heide 3, 51467 Bergisch Gladbach, Germany partner pro implementaci blog.bernina.com
Savvii B.V. Oranjesingel 76, 6511 NZ Nijmegen, the Netherlands poskytovatel hostingu pro blog.bernina.com
SAS WP MEDIA 47 rue Duquesne, 69006 Lyon, France Komprese obrázků
IgnitionOne Deutschland GmbH Leonrodstraße 52, 80636 Munich, Germany profilace uživatelů pro generování leads
BE-terna Business Solution GmbH Nußdorfer Str. 4, 88662 Überlingen, Germany partner pro implementaci CRM
Microsoft Corporation One, Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA poskytovatel systému CRM + Cloud Services (Azure)
Salesforce.com, Inc. One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA Poskytovatel služeb pro marketingová řešení
Parx Werk AG Badenerstrasse 125, 8004 Zurich, Switzerland Partner pro implementaci SalesForce Marketing Cloud
Episerver GmbH Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Germany Poskytovatel systému Newsletter Marketing Software
Digital River GmbH Scheidtweilerstr. 4, 50933 Cologne, Germany Prodej softwarových produktů
SECONDRED Newmedia GmbH Peterstraße 5, 99084 Erfurt, Germany Marketingové služby
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany poskytovatel hostingu pro bernette.com a challenge.bernina.com
Unbounce Marketing Solutions Inc. Friedrichstrasse 68, 10117 Berlin, Germany Poskytovatel systému pro stránky kampaní
medienwerkstatt ag Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Switzerland Zákaznický časopis Handling of inspiration
Datatrans AG Kreuzbühlstrasse 26, 8008 Zurich, Switzerland Platební služby
webtuning AG Riedäckerstrasse 9, 8422 Pfungen, Switzerland Poskytovatel systému pro registraci produktů
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Různé marketingové službyK přenosu Vašich osobních dat jiným třetím stranám dochází pouze tehdy, je-li takovýto přenos výslovně uveden v této politice ochrany osobních údajů, z některého z následujících důvodů:

 • Dali jste svůj výslovný souhlas v souladu s Čl. 6, § 1, bod 1) písm. a) GDPR.
 • V souladu s Čl. 6, § 1, bod 1) písm. f) GDPR, je sdělení požadováno v souvislosti se zajištěním, výkonem nebo ochranou zákonných nároků nebo pro postoupení webových stránek a neexistuje důvod se domnívat, že máte převažující oprávněný zájem na nesdělení Vašich informací.
 • V případě, že je sdělení zákonnou povinností dle Čl. 6, § 1, bod 1) písm. c) GDPR.
 • Sdělení je povoleno zákonem a je požadováno pro uzavření smluvního vztahu s Vámi v souladu s Čl. 6, § 1, bod 1) písm. b) GDPR.4. Cookies

BERNINA využívá na těchto webových stránkách cookies. Cookies jsou drobné textové informace, které ukládá Váš prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Mozilla Firefox) na pevný disk Vašeho počítače a které umožňují tok určitých informací k nám. To ovšem neznamená, že můžeme okamžitě zjistit Vaši identitu.

Používání cookies nám na druhé straně pomáhá zpříjemnit Vám využívání našich webových stránek. Takzvané cookies proto používáme k rozpoznání, že jste již navštívili jednotlivé stránky našich webových stránek. Tyto cookies se automaticky smažou, jakmile naše stránky opustíte.

Kromě toho používáme dočasné cookies pro zpříjemnění Vaší práce s webovými stránkami; tyto se ukládají ve Vašem zařízení na určitou dobu. Pokud byste opakovaně navštívili naše stránky, abyste využili našich služeb, automaticky se rozezná, že jste tam již byli, co jste zadali a jaká jste zvolili nastavení, takže to nemusíte zadávat znovu.

Na druhé straně využíváme cookies k získání statistických údajů o využívání našich stránek a k jejich vyhodnocení pro optimalizaci naší nabídky (viz oddíly 5 a 6 této politiky ochrany osobních údajů). Při Vaší další návštěvě pomohou cookies webovým stránkám rozeznat, že jste nás již dříve navštívili. Po každém stanoveném časovém úseku se tyto cookies vymažou.

Data zpracovaná pomocí cookies jsou nutná pro ochranu našich oprávněných zájmů ze shora uvedených důvodů a zájmů třetích stran v souladu s Čl. 6, § 1, bod 1) písm. f) GDPR. Vy máte možnost si nakonfigurovat nastavení Vašeho prohlížeče dle svého přání a odmítnout například cookies třetích stran nebo všechny cookies. Pokud se rozhodnete cookies nepoužívat, může dojít k tomu, že využívání všech funkcí našich webových stránek v plném rozsahu bude omezeno.

Právním základem pro používání cookies je Čl. 6, § 1, bod 1) písm. f) GDPR.


5. Webová analýza

a) Google Analytics

Webové stránky využívají webovou analytickou službu Google Analytics, poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Využíváním Google Analytics chceme zajistit přizpůsobení našich webových stránek potřebám a jejich trvalou optimalizaci, a dále naše stránky statisticky podchytit za účelem optimalizace naší nabídky pro Vás. Právním základem pro toto je Čl. 6, § 1, bod 1) písm. f) GDPR.

Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho využívání webových stránek. Informace generované cookies o Vašem využívání webových stránek se obvykle přenášejí a ukládají na server Google v USA. Tyto webové stránky využívají Google Analytics s funkcí „_anonymizeIp()“. To znamená, že IP adresy jsou zpracovány ve zkrácené formě, aby nebylo možné je ztotožnit s konkrétní osobou. Pokud se mezi daty o Vás získanými vyskytnou osobní odkazy, budou tato data vyloučena a osobní data okamžitě smazána. Google má datová střediska po celém světě (uvnitř i vně EU, USA). My nevíme, jestli Google převádí Vaše data na sever, který je umístěn mimo EU nebo USA.

Google těchto informací využije jménem společnosti BERNINA k analýze Vašeho využívání stránek BERNINA, k sestavování zpráv o činnostech webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním stránek a internetu (zejména funkce pro zobrazování inzerce, jako remarketing, zprávy o reakcích v zobrazovací síti Google, integrace DoubleClick Campain Manager, a hlášení Google Analytics o demografických charakteristikách a zájmech.

Za určitých okolností může Google analyzovat Vaše uživatelské chování na několika koncových zařízeních (PC, chytrý telefon, tablet atd.) a vyhodnocovat je pro BERNINU pomocí tzv. cross-device funkcí. Z tohoto důvodu může Google přiřazovat informace generované příslušnými koncovými zařízeními za účelem přizpůsobení reklamy takovým dalším datům a datům z Vašeho účtu Google, máte-li jej vytvořený, a Vaše preference jsou nastaveny tak, aby umožnily Googlu propojit historii Vašeho vyhledávání s účtem Google a využívat informace z účtu Google pro přizpůsobení reklam, které dostáváte.

Volbou příslušného nastavení na Vašem prohlížeči můžete funkci Google Analytics zabránit v ukládání cookies ve Vašem počítači. Uvědomte si však, že když to uděláte, může se stát, že nebudete moci využít všech funkcí této webové stránky. Dále můžete zabránit Googlu ve sběru a zpracování dat generovaných cookies o využívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) stažením a nainstalování plug-inu, který je k dispozici na tomto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jako alternativu k plug-in prohlížeče nebo v prohlížečích ve Vašich mobilních zařízeních můžete kliknout na následující odkaz a nastavit opt-out cookie, čímž zabráníte funkci Google Analytics do budoucna sbírat data z těchto webových stránek (tento opt-out cookie funguje pouze pro tento vyhledávač a tuto doménu, smažete-li Vaše cookies v tomto prohlížeči, budete muset na tento odkaz kliknout znovu): Zde klikněte pro nastavení opt-out cookie.

Informace o třetí straně: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Podmínky používání: http://www.google.com/analytics/terms/, Přehled o ochraně dat:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, a o politice pro ochranu soukromí:https://policies.google.com/privacy?hl=en.

b) DoubleClick by Google

Tyto webové stránky dále používají online marketingový nástroj DoubleClick od Googlu, součást Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (dále jen „Google“). DoubleClick využívá cookies pro vkládání reklam odpovídajících danému uživateli, pro zlepšení měření výsledků kampaně, nebo k zabránění, aby se uživateli zobrazila jedna reklama vícekrát. DoubleClick dále využívá cookie ID pro získání tzv. konverzí, které se vztahují k požadavkům na reklamu. Toto je případ, kdy uživatel vidí reklamu DoubleClick a později navštíví pomocí stejného prohlížeče webové stránky inzerující firmy a poté si něco koupí. DoubleClick cookies neobsahují dle Googlu žádné osobní informace.

Kvůli využívaným marketingovým nástrojům vytváří Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se servery Google. My nemáme žádnou kontrolu nad rozsahem a dalším využitím dat získaných využíváním tohoto nástroje Googlem, a proto Vás informujeme dle našeho nejlepšího vědomí: Integrací DoubleClick získává Google informace, že jste vstoupili na příslušnou část našich webových stránek nebo jste klikli na reklamu od nás. Pokud jste přihlášeni na službu Google, může si Google spojit návštěvu s Vaším účtem. I v případě, že nejste u Googlu registrováni nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že poskytovatel zjistí a uloží Vaši IP adresu. Google má datová střediska po celém světě (uvnitř i vně EU, USA). My nevíme, jestli Google převádí Vaše data na sever, který je umístěn mimo EU nebo USA.

Účasti na této sledovací metodě můžete zabránit různými způsoby: a) příslušnou změnou v softwaru Vašeho prohlížeče. Zejména potlačením cookies třetích stran nebudete dostávat reklamy od třetích stran; (b) zákazem, aby cookies sledovaly konverze nastavením Vašeho prohlížeče na blokování cookies z domény https://adssettings.google.com/?hl=en. Když odstraníte cookies, odstraníte i toto nastavení; (c) zákazem zájmových reklam od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“ na odkazu http://www.aboutads.info/choices. Toto nastavení se smaže, když odstraníte své cookies. (d) jejich trvalým zákazem v prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zde je nutné zdůraznit, že v tomto případě nebudete pravděpodobně moci plně využít všech možností této nabídky.

Právním základem pro zpracování Vašich dat je Čl. 1, bod 1) písm. f) GDPR. Další informace o DoubleClick od Googlu najdete na https://www.doubleclickbygoogle.com/ a http://support.google.com/adsense/answer/2839090, stejně jako politiku ochrany dat Googlu: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Kromě toho můžete také navštívit stránky Network Advertising Initiative (NAI) na http://www.networkadvertising.org.

c) Google Tag Manager

BERNINA využívá službu Google Tag Manager, poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Díky této službě je možné řídit tagy webových stránek (tagy jsou malé kódové prvky používané, kromě jiného, pro měření využívání webových stránek a návštěvnického chování) přes jedno rozhraní. Samotný Google Tag Manager (který implementuje jednotlivé tagy) je doménou bez cookies. Přes Google Tag Manager se neshromažďují osobní data. Jeho výhradním úkolem je spouštět jiné tagy, které naopak data zachycují. Google Tag Manager však nemá k datům přístup. Bude-li vyřazen z činnosti na úrovni domíny nebo cookie, zůstane funkční pro veškeré sledování tagů implementovaných Google Tag Managerem.

Informace v odstavci 5. a) v souvislosti s Googlem jako poskytovatelem – třetí stranou se budou vztahovat s příslušnými úpravami.

d) Využití testování A/B službou Visual Website Optimizer

Webové stránky BERNINA využívají webovou analytickou službu Visual Website Optimizer od Wingify Software Private Limited, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India (dále jen „Wingify“), která se používá pro testy A/B a multiverze. Tato služba využívá cookies pro identifikaci prohlížeče uživatele a pro analýzu používání těchto webových stránek. Cookies umístěné službou Visual Website Optimizer nesbírají osobní data. Wingify tyto informace používá pro nás k vyhodnocení používání našich stránek uživatelem, k sestavení hlášení o aktivitách webových stránek a poskytuje nám další informace o činnostech webových stránek.

Další informace o tom, jak Visual Website Optimizer zpracovává Vaše data, najdete na https://vwo.com/privacy-policy/. Sledování pomocí Visual Website Optimizer můžete kdykoli zakázat dle pokynů na https://vwo.com/opt-out/.


6. Využití odkazů na sociální média

Na našich webových stránkách využíváme odkazů na profily na sociálních médiích Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Flickr a na YouTube pro rozšíření povědomí o profilech BERNINY.

Tyto služby jsou pouze vloženy jako odkazy na příslušné sociální sítě. Pokud na příslušné odkazy nekliknete, nebudou poskytovatelům sociálních sítí žádná data odeslána. Po kliknutí na vložený odkaz budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele. Teprve potom budou informace o uživateli přeneseny k příslušnému poskytovateli.

Adresy jednotlivých poskytovatelů a URL na jejich prohlášení o ochraně dat:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; další informace o sběru dat: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.
b) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, další informace o sběru dat: https://help.instagram.com/155833707900388.
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.
d) Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.oath.com/ie/en/oath/privacy/products/flickr/index.html.
e) Flickr: Oath, Inc., Oath, Inc. 770 Broadway Fl 4 New York, NY 10003-9558, USA, další informace o sběru dat: https://policies.oath.com/ie/en/oath/privacy/products/flickr/index.html
f) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=en.


7. Integrace YouTube Video

Do naší nabídky jsme začlenili videa z YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dále jen „YouTube“), která jsou uložena na http://www.youtube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Videa YouTube jsou začleněna za účelem zajištění pohodlné obsluhy našich stránek. Právním základem pro toto je Čl. 6, § 1, bod 1) písm. f) GDPR.

Všechna videa You Tube na našich webových stránkách jsou zařazena do „režimu zvýšeného soukromí“, což znamená, že nepřehráváte-li si video, nepřenáší se na You Tube žádná data o Vás jako o uživateli. Pouze když přehráváte video, budou se na You Tube přenášet následující data. S tímto přenosem dat nejsme schopni nic udělat.

Přehráváte-li si video, obdrží YouTube informaci o tom, že jste vstoupili na příslušnou podstránku webových stránek. Kromě toho se přenesou logovací data v souladu s odstavcem 2 a) této politiky. K tomuto dojde bez ohledu, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni nebo zda uživatelský účet existuje. Jste-li přihlášeni na Google, budou Vaše data asociována přímo s Vaším účtem. Pokud nechcete být asociováni s Vaším profilem na YouTube, musíte se odhlásit již před vstupem na naše stránky. YouTube ukládá Vaše data jako uživatelský profil a využívá jich pro účel reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro přípravu webové stránky na míru. Takovéto vyhodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) pro reklamu orientovanou dle poptávky a při informování uživatelů sociálních sítí o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo toto vytváření uživatelského profilu odmítnout. Za tímto účelem musíte kontaktovat YouTube.

You Tube je přidruženou společností společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Více informací o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování společností YouTube zjistíte v politice pro ochranu soukromí Google. Další informace o Vašich právech a o možnostech nastavení v souvislosti s ochranou Vašeho soukromí najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Google má datová střediska po celém světě (uvnitř i vně EU, USA). My nevíme, jestli Google převádí Vaše data na sever, který je umístěn mimo EU nebo USA.


8. Google Maps

Na našich webových stránkách využíváme služeb Google Maps od Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA ("Google"). To nám umožňuje zobrazit interaktivní mapy přímo na webových stránkách a Vy můžete s výhodou využívat všech jejich funkcí. Právním základem pro toto je Čl. 6, § 1, bod 1) písm. f) GDPR.

Jakmile navštívíte naše webové stránky, obdrží Google informaci, že jste vstoupili na příslušnou podstránku webových stránek. Kromě toho se na Google přenesou i data dle odstavce 2 a) tohoto prohlášení. K tomuto dojde bez ohledu, zda Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni nebo zda uživatelský účet existuje. Jste-li přihlášeni na Google, budou Vaše data asociována přímo s Vaším účtem. Pokud nechcete být asociováni s Vaším profilem na Google, musíte se odhlásit již před vstupem na naše stránky. Google ukládá Vaše data jako uživatelský profil a využívá jich pro účel reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro přípravu webové stránky na míru. Takovéto vyhodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) pro reklamu orientovanou dle poptávky. Máte právo toto vytváření uživatelského profilu odmítnout. Za tímto účelem musíte kontaktovat Google.

Více informací o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování společností Google najdete v politice pro ochranu dat Google. Další informace o Vašich právech a o možnostech nastavení v souvislosti s ochranou Vašeho soukromí najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Google má datová střediska po celém světě (uvnitř i vně EU, USA). My nevíme, jestli Google převádí Vaše data na sever, který je umístěn mimo EU nebo USA.


9. Bezpečnost dat

Při návštěvách našich stránek používáme rozšířenou technologii TSL (Secure Socket Layer) v kombinaci s nejvyšší úrovní kódování podporovanou Vaším vyhledávačem. Dále zavádíme odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu Vašich dat před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, poškozením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována spolu s technickým rozvojem. BERNINA však nemůže ručit za bezpečnost dat, která nám zašlete Vy, jako uživatel. Jakýkoli přenos dat provádíte na vlastní riziko.


10. Vaše práva

Máte právo:

 • v souladu s Čl. 15 GDPR požadovat informace o Vašich osobních datech, která zpracováváme. Zejména můžete žádat informace o účelu zpracování, o kategorii osobních dat, o kategoriích příjemců, kterým budou Vaše data sdělena, o plánované době uložení, o právu na změnu, vymazání, omezení zpracování nebo popření, o existenci práva na odvolání, o původu dat, pokud nebyla získána od Vás, a o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování, a případně popisné informace o jejich podrobnostech;
 • v souladu s Čl. 16 GDPR okamžitě žádat o opravu nepřesností nebo o doplnění dat u nás uložených;
 • v souladu s Čl. 17 GDPR požadovat vymazání Vašich osobních dat u nás uložených, pokud zpracování není požadováno kvůli výkonu práva na svobodu projevu a přístupu k informacím, pro splnění zákonných povinností, z důvodu veřejného zájmu či pro prosazení, uplatnění nebo ochranu zákonných nároků;
 • v souladu s Čl. 18 GDPR požadovat zákaz zpracování Vašich osobních dat, pokud zpochybníte přesnost dat, zpracování bude nezákonné, ale Vy odmítnete jejich vymazání a my už nebudeme data potřebovat, a přesto to budete potřebovat k prosazení, výkonu či ochraně zákonných nároků, nebo pokud jste podali námitku proti zpracování v souladu s Čl. 21 GDPR;
 • v souladu s Čl. 20 GDPR, získat Vaše osobní data, která jste nám poskytli, ve strukturovaném, obvyklém a strojem čitelném formátu, nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • v souladu s Čl. 7 § 3 GDPR, kdykoli odvolat souhlas, který jste nám dali. V důsledku toho nebudeme moci nadále zpracovávat data, jichž se souhlas týkal;

Pro uplatnění shora uvedených práv pošlete, prosím, e-mail na info@bernina.com nebo nám pošlete vzkaz na kontaktní údaje uvedené v Právním oznámení.

Právo na námitku:
Pokud budeme zpracovávat Vaše osobní data na ochranu zákonných zájmů ve smyslu Čl. 6 (1) věta 1 písm. f GDPR budete mít v souladu s Čl. 21 odst. 1 GDPR právo vznést proti tomuto zpracování námitku z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace. V souladu s Čl. 21 (2) GDPR můžete kdykoli a bez udání důvodu podat námitku proti zpracování Vašich dat pro účely přímého marketingu. Za účelem uplatnění práva na námitku Vám stačí poslat nám neformální oznámení e-mailem na adresu info@bernina.com.

Právo na odvolání:
Budete-li přesvědčeni, že zpracování osobních dat týkajících se Vás porušuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), máte v souladu s Čl. 77 GDPR právo podat stížnost dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.

11. Platnost této politiky ochrany osobních údajů a její změny

Tato politika ochrany osobních údajů je v současnosti platná a byla naposledy aktualizována 5. listopadu 2018.

V důsledku dalšího vývoje našich webových stránek a našich nabídek, nebo v důsledku změn statutárních a zákonných požadavků může být nutné tuto politiku pro ochranu soukromí změnit. Platnou politiku pro ochranu soukromí najdete kdykoli na https://www.bernina.com/privac a můžete si ji vytisknout.