Podmínky využívánímybernette

Podmínky využívání

1. Všeobecné podmínky využívání webových stránek

Srdečně Vás vítáme na webových stránkách bernette.com. Pro zajištění trvalé přitažlivosti, informační hodnoty a bezpečnosti webových stránek pro všechny uživatele, jsme stanovili některá základní pravidla. Dovolujeme si Vás, jako uživatele našich webových stránek, požádat, abyste si pozorně přečetli následující právní upozornění. Vstupem na tyto webové stránky a jejich využíváním vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nevyužívejte, prosím, naše stránky.


Provozovatelem těchto webových stránek a vydavatelem těchto Podmínek využívání je společnost BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Švýcarsko („BERNINA“, „bernette“ „my“, „nás“, „naše“). (Právní upozornění)

Podmínky využívání webových stránek a zákonné požadavky na soukromí a ochranu dat se čas od času upravují, doplňují nebo aktualizují. Pokaždé, když na stránky vstoupíte, platí verze, která je právě zveřejněna. Prosíme, vždy, když navštívíte naše webové stránky, podívejte se na tuto stránku na nejnovější Podmínky využívání.

2. Autorská práva a ochranná známka


Společnost BERNINA International AG je držitelem práv k registrovaným ochranným známkám, značkám BERNINA, bernette a k logům (textovým/grafickým logům) níže uvedeným, k registrovaným a neregistrovaným ochranným známkám. Využití těchto ochranných známek je vyhrazeno pro BERNINU, dále pro partnery a držitele licence BERNINA a bernette, kterým BERNINA udělí výslovný souhlas s používáním takovéhoto loga. Jakékoli další využívání loga BERNINA nebo bernette je zakázáno. Podobně, používání vyobrazení výrobků BERNINA nebo bernette je vyhrazeno pro partnery a držitele licence, kteří obdrželi výslovné písemné povolení využívat vyobrazení výrobků.

Texty, obrázky, fotografie a vzory obsažené na našich webových stránkách jsou chráněny zákonem. Není-li uvedeno jinak, vztahují se na ně autorská práva, známková či jiná práva společnosti BERNINA International AG, jejích poboček, přidružených firem nebo poskytovatelů licencí. Stahováním, kopírováním, překládáním nebo zpracováním takovéhoto obsahu do jiných médií, např. na Vaše webové stránky, sociální média na prodejní nebo výměnné platformy nebo databáze na Vás nepřecházejí žádná práva.

Prvky našich webových stránek jsou volně použitelné pouze k účelu prohlížení. Budou-li prvky jakoukoli formou – elektronicky či písemně – zcela nebo částečně, pro osobní či komerční účely reprodukovány, musí být výslovně uveden zdroj a musejí být respektována veškerá existující autorská práva a ostatní vlastnické údaje. Jakékoli využití, reprodukce, napodobení atd. naší online presentace – včetně výňatků – pro komerční nebo jiné, než osobní účely, je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti BERNINA International AG. BERNINA neručí za to, že všechny výrobky uvedené na webových stránkách jsou dostupné ve Vaší zemi. Některá z uvedených příslušenství jsou v některých zemích mimo základní výbavu stroje. Váš prodejce BERNINA Vám ochotně sdělí údaje o dostupnosti jednotlivých výrobků BERNINA ve Vaší zemi.

3. Vyloučení odpovědnosti za webové stránky třetích stran

Webové stránky bernette.com obsahují také odkazy (hyperlinks) na internetové webové stránky vytvořené a vedené třetími stranami. BERNINA nemá možnost tyto webové stránky třetích stran jakkoli ovlivnit, a proto nezná jejich obsah do podrobností.


Odkazy na webové stránce slouží výhradně pro usnadnění hledání pro uživatele webových stránek bernette.com. Použitím těchto odkazů BERNINA pouze usnadňuje přístup na takovéto webové stránky a nepřijímá jakoukoli odpovědnost za jejich obsah. BERNINA zejména nepropaguje obsah stránek přístupných přes odkazy. Za jejich obsah, za jakékoli výrobky v nich nabízené a za objednávání takovýchto výrobků odpovídají pouze vlastníci odkazovaných stránek.


BERNINA zejména nenese žádnou odpovědnost za porušování autorských práv, známkových práv či osobních práv obsahem takovýchto webových stránek.

4. Účel a obsah těchto webových stránek – žádné nabídky

Webové stránky bernette.com obsahují všeobecné informace, propagační materiály a popisy výrobků bernette. Informace a obrázky zde obsažené představují příklady rozsáhlého sortimentu výrobků bernette, ale neznamenají nabídky výrobků či služeb, závazné nabídky či přísliby nabídek ze strany společnosti BERNINA, společností z její skupiny či jejích distributorů. Je-li součástí webový obchod, veškeré nabídky elektronického obchodu jsou nezávazné.

BERNINA neručí za to, že všechny výrobky uvedené na webových stránkách jsou dostupné ve Vaší zemi. Některá z uvedených příslušenství jsou v některých zemích mimo základní výbavu stroje. Váš prodejce BERNINA Vám ochotně sdělí údaje o dostupnosti jednotlivých výrobků BERNINA ve Vaší zemi

5. Bez záruky

BERNINA učiní veškerá přiměřená opatření pro zajištění správnosti informací na těchto stránkách. BERNINA však není schopna poskytnout jakékoli záruky a zajištění co se týče jejich časovosti, úplnosti a správnosti, či s ohledem na jejich funkčnost, odkazů nebo obsahů.

6. Omezení a odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace, jednotlivé stránky a funkce těchto webových stránek mohou být společností BERNINA dočasně pozastaveny nebo zcela ukončeny. Společnost není v žádném případě právně odpovědná za jakékoli dočasné či trvalé přerušení, ani pozastavení informací, stránek či funkcí na těchto webových stránkách.

V rozsahu stanoveném zákonem BERNINA a společnosti její skupiny nepřijímají žádné ručení či zákonnou odpovědnost za škody, závady a ztráty a zejména za nároky na náhradu přímých, nepřímých či následných škod, ušlých zisků, nemožnosti využívání či poškození dat nebo ztrátu utrpěnou Vámi nebo třetí stranou v souvislosti s těmito webovými stránkami. BERNINA za žádných okolností neodpovídá za nezákonný obsah uložený uživatelem nebo za nesprávné používání z jeho/její strany, za ztrátu dat nebo přítomnost virů či jiných škodlivých součástí. Toto omezení odpovědnosti platí bez ohledu na právní základ odpovědnosti. To podléhá povinné zákonné odpovědnosti, např. za hrubou nedbalost nebo zlý úmysl, jestliže je dána záruka kvality a jestliže došlo k porušení smluvního závazku. Omezení odpovědnosti se dále nevztahuje na případy ztráty života, úrazu nebo poškození lidského zdraví.

7. Soukromí

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás důležitá. Informace o tom, jak nakládáme s Vašimi daty, najdete na Ochrana soukromí, která podléhá těmto Podmínkám využívání.

8. Ostatní ustanovení

Pokud by se jednotlivá ustanovení nebo součásti těchto Podmínek staly neplatnými nebo neúčinnými, platnost a účinnost ostatních ustanovení a součástí zůstane zachována. Na tyto Podmínky využívání se vztahuje švýcarské právo, Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (známá též jako Vídeňská úmluva) se na ně nevztahuje. V míře poskytované zákonem jsou pro všechny právní spory vzniklé z těchto Podmínek využívání webových stránek kompetentní běžné soudy ve Frauenfeldu ve Švýcarsku, BERNINA si však vyhrazuje právo žalovat uživatele v jeho/jejím místě bydliště.

9. Kontakt

Budete-li mít jakékoli dotazy na tyto Podmínky využívání, kontaktujte nás, prosím, písemně na BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Switzerland nebo na info@bernina.com.

Language